Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Za

Zac  Zak  Zar  Zas  Zat  Zav  


Za večeří poslední znaje své umučení

Zachaee festinans descende

Zachaee festinans descende quia hodie in domo tua oportet me manere at ille festinans descendit et suscepit illum gaudens in domum suam hodie huic domui salus a deo facta est alleluia

Zachariáš němý pro nevíru že neuvěřil slovu božímu

Zacheus arboris ascendit stipitem

Zacheus muž maličký byl jest postavy nízký

Zachovej nás při svém slovu a dajž k němu víru

Zákoníci ženu jednu v cizoložství popadenou

Září přejasnou navštívil Gabriel Marii krásnou

Zaslíbení nám učinil Kristus Pán když my prositi budem

Zástupové z lásky k Bohu a k jeho svatému slovu > Zachovej nás při svém slovu

Zatmilo se jest když ukřižovali Ježíše

Zavírajíc obecné vyznání víry apoštolského > Mámeť na to pilně pomysliti

Zavírajíc přikázání Pán Bůh vydal dvě poslední

Zavítaj dárce milosti jenž jsi skryt v této svátosti

Zavítaj duše svatý sešliž otče nebeský paprsek

Zavítej Duše svatý a nám ten dar nebeský sešli

Zavítej k nám drahý hosti mistře lásky a svornosti

Zavítej k nám Duše svatý alleluia osvětiteli temnosti

Zavítej k nám Duše svatý s Otcem s Synem > Nunc sancte nobis Spiritus

Zavítej náš stvořiteli náš milý vykupiteli

Zavítej sladký těšiteli temnosti osvětiteli

Zavítej svatý Duše k nám alleluia osvětiž srdce naše sám alleluia

Zavítej svatý Duše k nám alleluia osvětiž ty v nás srdce sám alleluia


Global Chant Database
Global Chant Database