Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Zav

Zavi  


Zavírajíc přikázání Pán Bůh vydal dvě poslední

Zavítaj dárce milosti jenž jsi skryt v této svátosti

Zavítaj duše svatý sešliž otče nebeský paprsek

Zavítej Duše svatý a nám ten dar nebeský sešli

Zavítej k nám drahý hosti mistře lásky a svornosti

Zavítej k nám Duše svatý alleluia osvětiteli temnosti

Zavítej k nám Duše svatý s Otcem s Synem > Nunc sancte nobis Spiritus

Zavítej náš stvořiteli náš milý vykupiteli

Zavítej sladký těšiteli temnosti osvětiteli

Zavítej svatý Duše k nám alleluia osvětiž srdce naše sám alleluia

Zavítej svatý Duše k nám alleluia osvětiž ty v nás srdce sám alleluia


Global Chant Database
Global Chant Database